Medisch Advies Respectvol &
Integere Samenwerking

De BV Nederland - hoe is het gesteld met de risico's in het werk?

Wat gebeurt er in de BV Nederland, met andere woorden: wat laat de werkende populatie ons zien anno 2018?

  • 70 doden als gevolg van het werk
  • 2300 ongevallen met blijvend letsel
  • 200.000 ongevallen met verzuim
    • Kosten zijn alleen al € 1.2 miljard aan loondoorbetaling
  • 4100 doden als gevolg van beroepsziekte (schatting CBS)
  • Global Burden of Disease studie
    • werkgebonden sterfte Nederland 6700

Dit zijn toch wel schokkende getallen, maar wat als je nu kijkt naar de afgelopen jaren, welke trend is er dan zichtbaar? In 2017 steeg het aantal bedrijfsongevallen voor het 5e jaar op rij.

Doen we het dan zo slecht in Nederland? Zijn we zo laks?

Of wordt het nu beter gedocumenteerd en vastgelegd?

Deze getallen moeten een trigger zijn voor bedrijven om preventief beleid te voeren, voorkomen is beter dan genezen, dit vereist een goede samenwerking met de kerndeskundigen: de veiligheidskundige, de arbeidshygiƫnist, de arbeids- en organisatiedeskundige en natuurlijk de bedrijfsarts.

Belangrijk hierbij is de communicatie tussen alle partijen en zeker de werkgever en werknemer in deze, maar ook collega's onderling. Daar waar mensen goed samenwerken en duidelijke afspraken hebben onderling, is het risico kleiner, is er hoge werkdruk dan is het risico weer groter, mensen willen te snel werken en nemen daardoor de veiligheidsmaatregelen soms niet meer in acht of vergeten hij persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken: "dit kan wel even snel..."

De werkgever heeft hierin ook een verantwoordelijkheid om toezicht te houden en mensen erop aan te spreken op onveilig gedrag, net zoals collega's onderling deze verantwoordelijkheid hebben.

Door onderzoeken wordt er steeds meer duidelijk welke werkzaamheden een gezondheidsrisico met zich meebrengen. De werkgever heeft hierbij een verantwoordelijkheid om de risico's zo klein mogelijk te maken, de werknemer heeft een verantwoordelijkheid door op de juiste manier de werkzaamheden uit te voeren en gebruik te maken van de hulpmiddelen die de werkgever ter beschikking stelt. Werknemers kunnen onveilige situaties

De arbeidshygiƫnische strategie komt hierbij zeker ook om de hoek kijken. Wat is nu deze strategie? Het volgende filmpje laat dit zien:

Als deze blog vragen bij u oproept, weet mij dan te vinden zodat ik deze kan beantwoorden.