Medisch Advies Respectvol &
Integere Samenwerking

Een Second Opinion aanvragen (vragen over het proces)

De medewerker bespreekt de wens voor een second opinion met de primaire bedrijfsarts (staat ook zo in de wet). De bedrijfsarts bespreekt met de medewerker of een second opinion de beste optie is. Wellicht is juist een expertise, deskundigenoordeel of eigenlijk de wens een andere bedrijfsarts als begeleider te hebben nodig. Immers, met een second opinion gaat de begeleiding altijd weer terug naar de eerste bedrijfsarts. Als een second opinion gewenst is dan regelt de primaire bedrijfsarts een spreekuurafspraak. Kosten voor een second opinion liggen bij de werkgever. Het betreft een bedrijfsarts die niet werkzaam is voor hetzelfde bedrijf als de initiële bedrijfsarts, dat is een verplichting vanuit de wet.

De second opinion is in ieder geval niet bedoeld voor de volgende zaken:

  1. Wanneer een werknemer of werkgever het niet eens is met het advies van de bedrijfsarts over arbeids(on)geschiktheid: gebruik dan het Deskundigen Oordeel van het UWV.
  2. Bij onvoldoende kennis van de bedrijfsarts over een medisch probleem. Het juiste instrument hiervoor is het aanvragen van een expertise.
  3. Wanneer de werknemer of de werkgever problemen heeft met de attitude van de bedrijfsarts. Hier is de klachtenregeling voor bedoeld.

De kosten voor de uitvoer van een deskundigenoordeel, expertise of klachten-regeling worden door een andere partij gefactureerd.

Omdat het dus niet kan gaan over de mate van arbeids(on)geschiktheid van de werknemer, moet het dus gaan over hoe het advies tot stand gekomen is. Over het proces.

Mocht je vragen hebben over het proces dan hoor ik dit graag. Je kunt dan contact opnemen via wichgers@mareis.nl